עודד פלוט

אמנויות המסך, סרט גמר אוניברסיטת ת"א

ברור חיל, 1990