אורית צדיקביץ

אמנויות המסך, סרט גמר מכללת ספיר

כפר עזה, 2018