השותפים שלנו

יהא חלקי עמכם

את הדרך הזאת אנחנו עושים ביחד!
המלגאים, הפרויקטים הקהילתיים, הפיתוח והצמיחה של יישובי שער הנגב, נעשים הודות לשותפות איתכם.
אנו מלאי תודה והערכה.