יעל ויהודה שוסטר

קיבוץ מפלסים

יעל ויהודה נולדו בשתי יבשות שונות. הגורל היהודי שהפגיש אותם והרוח הציונית שפיעמה בהם סחפו אותם לישראל, לקבוץ מפלסים, להגשמת חזון נביאי ישראל והצדק החברתי.
יהודה היה איש ציבור שמילא בהצלחה תפקידי ניהול בקיבוץ ובארץ: כמזכיר הקיבוץ 5 פעמים, בניהול ענפי חקלאות ותעשיה, במשרד הבטחון, בניהול המכללה, בתנועה הקיבוצית ועוד.
יעל היתה חברת קבוץ מסורה, שעבדה בחקלאות, חינוך בקבוץ ובבית הספר, במועדון לחבר, ובמפעל מס"מ.

לשיתוף עמוד מורשת: