יעקב רדאי

מיזמים לקהילה (שילוט ותאורה בגן הארכיאולוגי)

ברור חיל, 2008